Tanzania Industrial Research and Development Organization

TANZANIA INDUSTRIAL RESEARCH AND

DEVELOPMENT ORGANIZATION


Posted On:21/04/2020


Tarehe 21 Aprili, 2020 Waziri wa Viwanda na Biashara, Mhe Innocent Bashungwa amekuwa mgeni rasmi na kuzindua Vitakasa Mikono na Mitambo Maalum ya kunawia maji iliyotengenezwa na Shirika la Utafiti na Maendeleo ya Viwanda Tanzania (TIRDO) na Shirika la Viwanda Vidogo (SIDO). Lengo la kuunga mkono jitihada ya Serikali katika kupambana na Janga la Ugonjwa wa Corona (COVID-19). Bidhaa hizi zimetengenezwa ili kila mtanzania aweze kumudu gharama za ununuzi ili kujikinga na janga hili..